Hieronder staan de logo's van BC de Boskrekels en wijkvereniging de Boskrekels

Het is niet toegestaan, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van ons, deze logo's op enigerlei wijze te gebruiken voor welk doeleinde dan ook

Logo BC de Boskrekels Logo BC de Boskrekels Logo BC de Boskrekels

Logo wijkvereniging de Boskrekels logo Boskrekels oud